Föreläsningar

Autentiskt ledarskap – lyckas som ledare

Autentiskt ledarskap är transformativt. Det bygger på en genuin vilja att bidra till omvärlden, att tjäna andra och det innebär att du leder genom att engagera. Genom dina egna erfarenheter och värderingar levandegör du det gemensamma uppdraget, det gemensamma ansvaret och den gemensamma visionen.

I föreläsningen om autentiskt ledarskap diskuterar vi:

 • Vad är autentiskt ledarskap?
 • Hur använder du dina erfarenheter och värderingar för att leda?
 • Hur utvecklar du din förmåga att lyssna och förstå?
 • Hur gör du skillnad?
 • Hur kan du använda berättelser för att lära känna dig själv och engagera andra?
 • Hur kan du utveckla din närvaro och din medkänsla?

 

Ditt personliga varumärke – förtroende och framgång

Ditt personliga varumärke är ett uttryck för vem du är och vad du står för. Genom att bli medveten om vad du står för, och bli tydlig för andra, kan du skapa förtroende och nå framgång både privat och i yrkeslivet.

Ur innehållet:

 • Vad är ett personligt varumärke?
 • Vilka har starka personliga varumärken?
 • Vad har de gemensamt?
 • Hur blir du medveten om vad du står för?
 • Hur blir du tydlig för andra?
 • Hur engagerar du andra?

 

Retorik – din karaktär är ditt viktigaste argument

Ofta används begreppet retorik som synonymt med presentationsteknik – men retorik handlar i grunden om att förstå vem du är och vad du vill uppnå och att kunna engagera. Retorik handlar om ömsesidighet, om konsten att lyssna, om närvaro och om att vilja uppnå något tillsammans med andra.

Ur innehållet:

 • Att förstå sig själv och andra
 • Att analysera och förstå kommunikationssituationer
 • Att engagera genom berättande
 • Att vara närvarande och utnyttja nuet
 • Att ta tillvara andras engagemang

 

Lean kommunikation – ta vara på tiden

Lean kommunikation är kommunikation utan slöserier – möten som ger resultat, texter som är begripliga, instruktioner som går att följa, samtal som ger ömsesidig glädje.

I föreläsningen diskuterar vi:

 • Vad är lean kommunikation?
 • Vilka slöserier finns i kommunikation?
 • Hur eliminerar vi slöserier i kommunikation?
 • Kommunikativt ledarskap
 • Möteskultur

För mer information om föreläsningar och andra tjänster, kontakta Isabel Runebjörk.