Lyckas med förändring – utvecklingsprogram för verksamhetschefer

Stockholm Brand Partner erbjuder utvecklingsprogram för VD, GD och verksamhetschefer. Programmet Ledarens varumärke – transformativt ledarskap utvecklar och stärker ledarens varumärke och förmåga att skapa verklig förändring genom ledarskap och kommunikation. Rådgivare är Isabel Runebjörk.

Ledarens varumärke – transformativt ledarskap

Förtroendet för en organisation avgörs av förtroendet för de ledare som representerar organisationen. Att bygga förtroendet för den enskilda ledaren och utveckla ledarens varumärke är därför centralt för hela organisations framgång.

I strategiska förändringsprocesser, som exempelvis införande av lean i en organisation, är den största utmaningen att skapa verklig förändring, att få strategier att ta effekt och börja leva genom medarbetarna. Detta kräver autenticitet, tydlighet och lyhördhet.

Du får under utvecklingsprogrammet hjälp med din personliga varumärkesutveckling i en process som börjar med ökad medvetenhet, fortsätter med ökad tydlighet och landar i målinriktad kommunikation.kommunikationsplanering, både taktisk och strategisk. Rådgivning före och efter viktiga kommunikationssituationer ingår, liksom hjälp med talskrivande och budskapsformulering.

Utvecklingsprogrammet innehåller också utbildning i lean kommunikation, retorik och storytelling, liksom redskap för att analysera målgrupper och kommunikationssituationer.

Kontakta oss för mer information och referenser.

Telefon: 0707-640 480.

E-post: isabel@leanleaders.se