Vad är lean kommunikation?

Vad är lean?

Äkta lean grundar sig i respekten för den enskilda människan, och strävan efter att minimera slöserier med människors resurser: tid, engagemang och kreativitet. Äkta lean är inte time management, eller att strömlinjeforma, det handlar om att undvika allt som inte skapar värde, om att utveckla och växa, om att sträva efter att nå sin vision.

Lean i ett nötskal:

  • Respekt för människan
  • Värde för kunden
  • Eliminering av slöserier

Vad är lean kommunikation?

Stockholm Brand Partner arbetar med lean ledarskap och kommunikation. Kommunikation är det område som har den största potentialen när det gäller eliminering av slöserier.

I tjänsteproducerande verksamheter ägnar chefer och medarbetare större delen av sin tid till kommunikation: man producerar rapporter, svarar på frågor, gör presentationer,diskuterar, argumenterar, skvallrar, formulerar beslut och sitter i möten. Hur stor del av denna kommunikation tillför värde?

Ibland får vi frågan hur lean kommunikation skiljer sig från effektiv kommunikation. Skillnaden är förstås samma som mellan lean verksamheter och effektiva verksamheter i allmänhet. Lean kommunikation är inte det samma som effektiv kommunikation, på samma sätt som lean verksamhet inte är det samma som effektiv verksamhet – det är mycket mer.

Den största skillnaden mellan lean kommunikation och effektiv kommunikation ligger i grundsynen på kommunikation. Lean kommunikation handlar inte om att kommunicera så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar om respekt för individen med fokus på det värde som man i varje steg tillför sina kunder. Det är genom fokus på kundvärde (internt och externt) som man eliminerar slöserier.

Mer om detta kan du läsa i boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation. Boken utkom på Ekerlids förlag i februari 2013, och är skriven av Isabel Runebjörk och Monika Wendleby.

lean med hjärta och kreativitet 2