Lean kommunikation och ledarskap – workshop för ledningsgrupper

Många verksamheter inom privat och offentlig tjänstesektor står inför de stora utmaningar och möjligheter som ligger i att införa lean som verksamhetsfilosofi och styrsystem. Den kanske största utmaningen är att leda förändringarna.

Denna workshop riktar sig till ledningsgrupper i organisationer som arbetar med att införa lean som verksamhetsfilosofi och styrsystem.

Dagen ger dig nya insikter i de stora möjligheter lean ger för att skapa en kreativ och öppen arbetsmiljö,  kunskap i lean ledarskap och kommunikation, samt praktiska redskap och vägledning.

Vi varvar teori med fallbeskrivningar, övningar och diskussioner. Och vi lovar en upplyftande, inspirerande och energigivande dag!